, ! .


»  » , . » 


1 2 2

1

? , , , . - https://www.polvdome.ru/landings/probkovaya_podozhka/ , . , . , .

https://i.ibb.co/5rydYZ6/Screenshot-15.jpg

0

2


»  » , . » 


! | . | | |