, ! .


»  »  »  ?


?

1 7 7

1

. -? ?

0

2

. - https://sip-house24.ru/ , .

0

3

.

0

4

, , . , , https://delhouse.ru , , , , , . , . , .

https://i.ibb.co/QNg65PR/Screenshot-20.jpg

0

5

.

0

6

.

0

7


»  »  »  ?


! | . | | |